Dotace pro společenství vlastníků


Že jste nevěděli o této podpoře státu pro SVJ a bytová družstva? Existuje několik dotačních programů ve prospěch uvedených institucí a je možné je využít na zateplování budov, výstavbu výtahů, renovaci fasád, odstranění grafiti, a k dalším účelům.

  1. IROP (od roku 2021 rovněž Zelená úsporám, spadající do resortu MŽP) – integrovaný regionální operační program pomáhá společenství vlastníků snižovat výdaje v energetické oblasti: z těchto zdrojů může být žadatelům poskytnuta dotace na výměnu neekologických zdrojů tepla za ekologické, anebo na zateplení bytového domu. Určen je pro BD s nejméně čtyřmi bytovými jednotkami po celé České republice, kromě hlavního města Prahy.

bubble-339608_960_720

Další možnosti uplatnění těchto dotací: zateplení obvodových stěn, střechy, vnitřních konstrukcí; výměna oken; instalace exteriérových stínicích prvků; výměna zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, za kotel na biomasu, anebo za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie; k instalaci solárních fotovoltaických soustav nebo solárních termických kolektorů; k modernizaci soustavy k vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody, a to včetně regulace otopné soustavy a instalace systémů měření.

Dále chystá Ministerstvo životního prostředí pro SVJ dotace na výstavbu zelených střech. Střechy, porostlé vegetací, dokáží zadržovat dešťovou vodu a zároveň ochlazovat okolí, což je podle zkušeností se změnou klimatu za posledních 10 – 15 let nanejvýš žádoucí. Navíc v tomto zázemí najde útočiště hmyz a ptactvo.

a-beautiful-view-939515_960_720

  1. V dotačním programu Bytové domy bez bariér (BDBB) je pamatováno na výstavbu prvků, které usnadní přemísťování osobám se sníženou schopností pohybu – výtahy, speciální plošiny, aj.
  2. Kraje a krajská města také poskytují určité dotace na rozvoj svého regionu. Dotační program je velmi obsáhlý, a proto je vhodné, aby se zájemci poptali přímo na své oblasti.