Netrapte se spekulacemi, dejte prostor jistotě


Nikdo nemůže tušit, co jej čeká, když se seznámí se zprávou, že se stane rodičem. Mnozí tuto zprávu přijímají s podivem, se smíšenými pocity, s určitým stupněm nevole. Jaké důvody mohou vést k takovým reakcím?
·         Mnohdy jde jen o nepřipravenost na rodičovství, na povinnosti ve spojení s příchodem dítěte, s nezodpovědností.

gen

·         Mnohdy jsou důvody skutečně závažné. Hlavní roli v takových případech hraje genetická informace, nebo podobné genetické zatížení jednoho z rodičů.
V prvním případě jde skutečně o nezodpovědný přístup obou partnerů. V tom druhém jde o něco, co partneři ovlivnit nemohou. Ale o problému vědí.

Co dělat v takovém případě?
Víte, nejdůležitější je přistupovat k problému se zdviženou hlavou. Nespekulujte nad tím, zda Vaše miminko bude mít stejné genetické zatížení, které se plíživě táhne celým rodem. Nechtěli byste raději znát pravdu? A hlavně včas, abyste měli čas rozhodnout se, zda budete rodiči, nebo ještě ne.

Víte, genetika Olomouc je Vaší opravdovou šancí poznat pravdu.
Není snad jistota lepší, než nejisté spekulace a obava z narození dítěte? Vy se na své miminko musíte těšit. Musíte se radovat z toho, že za několik měsíců se Vaše rodina rozroste o to malé, krásné a bezbranné dítě!
Rozhodněte se pro jistotu a podstupte opatření, které k oné jistotě povedou. Po zjištění, že Vaše miminko je v naprostém pořádku, se budete teprve upřímně radovat z jeho příchodu na svět! A takovou radost nepotřebujete jen Vy, ale i ten malý vyvíjející se človíček ve Vašem těle. Ten už nyní cítí všechny Vaše pocity, všechny Vaše radosti. Cítí každý záchvěv Vašeho těla. Je s Vámi spojen nejen pupeční šňůrou, ale i neviditelným citovým vláknem.

genetika

Právě proto musíte znát pravdu o genetických předpokladech Vašeho, ještě nenarozeného dítěte.
Nesmíte se bát jakékoliv odpovědi na Vaše otázky. Pouhopouhé spekulace genetiku Olomouc neošálí! Nakonec zjistíte, že je vše v naprostém pořádku a Vaše dítě v lůně Vašeho těla nebude prožívat strach s Vámi.