Změny nemusí být tak obtížné, jak na první pohled vypadají


Sice se říká, že změna je život, ale ne vždy jsou s tím spojené příjemné okamžiky, většinou se jedná o spoustu starostí, zařizování a běhání po úřadech, vyplňování různých formulářů apod. Ve chvíli, kdy se stěhujete do nového bytu nebo domu, máte určitě plnou hlavu všeho možného, čeká váš spousta příjemného, ale i obtěžujícího. V návalu toho všeho se lehce může stát, že zapomenete na věc, která by měla být úplně tím prvním krokem, tím je nahlášení změny bydliště .
lavička před domy
Co tedy v takovém případě dělat, kam zajít, co vyplnit a hlavně, na nic nezapomenout? Výhodou dnešní moderní doby a internetu je, že spoustu záležitostí můžete vyřídit on-line. Poplatků se bát nemusíte, pohybují se v řádech desítek korun českých.
Základem všeho je vyplněný formulář, konkrétně Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Nevyhnete se osobní návštěvě příslušného městského nebo obecního úřadu, kde podáte vyplněný lístek. Můžete ho vyplnit přímo na místě nebo doma a donést již vytištěný. Se změnou trvalého pobytu souvisí i záznam ve vašem občanském průkazu, ten se znehodnotí odstraněním rohu a vám bude vystaven doklad, který stvrzuje změnu vašeho bydliště, tedy místo, kde jste dříve bydleli a kde budete bydlet nově.
blondýna na okně
To samo o sobě nestačí, doložit budete muset výpis z KN nebo jiný nabývací titul (kupní či nájemní smlouva). Dalším krokem je žádost o vydání nové občanky, ta je hotova do jednoho měsíce od podání žádosti. Nezapomeňte také ohlásit svoji novou adresu na ostatní instituce, např. vaši pojišťovnu, kde jste zdravotním pojištěncem.
V zásadě se nejedná o žádné zdlouhavé vyřizování věci, pokud budete mít vše připravené po ruce, do měsíce máte nový doklad totožnosti s uvedeným novým trvalým bydlištěm.
A pak už si konečně budete moci užívat své nové bydlení bez starostí.Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup