Centrum sociálních služeb města XY


Jsou služby ziskové a služby neziskové. Mezi ty neziskové určitě patří ty sociální služby.
Většina měst má k dispozici obecně prospěšnou společnost Centrum sociálních služeb města XY. Rozsah jejich aktivit je velmi rozsáhlý. Pojďme si o nich něco málo říci, protože je docela možné, že se Vy nebo někdo z Vašich blízkých ocitne v situaci, kdy budete některou z daných služeb potřebovat, protože si prostě nebudete vědět rady.
Jako příklad si vezmeme Centrum sociálních služeb Ostrava. Každé město má totiž skladbu služeb trochu odlišnou. Záleží na požadavcích lokality. Co tedy nabízí zdejší služby?
děti mezi rodiči 

Služby pro chvíle nepohody

·         Poradenství pro občany– posláním sociální služby je kvalifikovaná pomoc lidem či rodinám v nepříznivé situaci.
·         Dluhové poradenství– na dluhy nemusíte být tak úplně sami.
·         Sociální akademie– vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti, pěstouny a veřejnost
·         Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi– podpora rodinám v tíživé situaci.
·         Azylový dům pro matky s dětmi– přechodné ubytování a pomoc s hledáním nového bydlení
·         Azylový dům pro muže– přechodné ubytování.
·         Dům na půli cesty– poskytuje mladým ohroženým dospělým přechodné ubytování a podporu při vstupu do běžného samostatného bydlení.
·         Pečovatelská služba– terénní služba sociální péče zaměřená na pomoc seniorům.
·         Rodinná poradna – sociální a psychologické poradenství a terapeutická pomoc související s mezilidskými vztahy a výchovou dětí.
péče o seniory
·         Náhradní rodinná péče– služba, která se stará o rozvíjení potenciálu náhradních rodin a využití jejich zdrojů tak, aby všichni členové byli spokojeni.
Určitě je užitečné míst kontakt na Centrum sociálních služeb vždy po ruce. Nikdy nevíte, kdy se to může hodit někomu z okruhu Vašich známých či blízkých. A to planí například také v určitých profesích. Například se to týká lidí, kteří pracují ve školství nebo v zdravotnictví.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup