Domácí úkol – strašák nebo pomocníkÚkol strašák
Jsou děti, pro které je učení těžké. Školní práci zvládají s námahou nebo s ní mají dokonce větší potíže. Potom i psaní domácích úkolů bývá problém. Mají problém vzpomenout si na zadání. Mají problém s vypracováním. Mají problém s motivací, proč úkol vlastně dělat.
Pro takové děti je velmi důležitá pomoc dospěláka. Je jedno, jestli rodiče nebo prarodiče. Důležité je si s dítětem sednou a trpělivým přístupem mu s úlohou pomoci. Vždy je dobré si stanovit časový limit. Konkrétní termín nás i dítě totiž nutí pracovat rychle a efektivně. Zdar celé operace tkví také v určení si kroků, které nás dovedou k cíli.
·         Zjistit zadání domácího úkolu
·         Odhadnout složitost domácího úkolu
·         Stanovit si časový limit
·         Rozvrhnout si jednotlivé kroky domácího úkolu (např. datum, zápis, výpočet)
·         Společná kontrola
domácí úkol ze psaní.jpg
Někdy je i tento přístup marný.  Dítě si stále neví rady. Vy s ním trávíte více jak hodinu nad jednou úlohou. Oba už nemůžete.  Pak je vhodné obrátit se na vyučujícího s prosbou o pomoc a radu. Paní učitelka zadává úkoly a může zohlednit individuální možnosti každého dítě.
Úkol pomocník
Proč se vlastně domácí úkoly píší? Mnoho rodičů si vykládá úkol jako školní práci, kterou učitelka nestihla v hodině. Dalším názorem je, že takto vyučující trestá děti. Opravdovým důvodem je však fakt, že „opakování je matka moudrosti“. Tedy i psaní a plnění domácích úkolů má posloužit k upevnění probíraného učiva.
Pomáháme tak našim dětem stát se lepšími, moudřejšími. To, co neustále opakujeme, nám zůstane v paměti. Nejednou se nám stane, že si vybavíme věci ze školních let. Ale jen takové, které byly upevněné. Tedy nadrilované nebo často opakované.
malování s tátou.jpg
Také máme možnost při psaní nahlédnout do učebnic a sešitů. Zjistíme tak, co se ve škole probírá. Jaké jsou aktuální otázky ve vzdělávání našeho potomka. A v neposlední řadě nám úkoly pomáhají být spolu. Trávit společný čas produktivní činností. Vzájemně se poznávat s dětmi. Hledat společná řešení. Přemýšlet i smát se.
Domácí úkol pomáhá:
·         Upevňovat učivo
·         Kontrolovat školní práci
·         Mít přehled o učivu
·         Aktivně trávit společný čas
·         Hledat správná řešení
·         Zlepšovat komunikaci mezi dítětem a rodičem
Nebojme se proto domácích úkolů. Berme je jako výzvu a možnost být s našimi dětmi.