Dopřejme všem dětem obědvat se svými kamarády


Ať už chceme nebo ne, oběd je prostě důležitou součástí denního režimu a to zejména u dětí. Vynechání nebo nahrazování obyčejným sendvičem má rozhodně vliv na soustředění a vydávání toho nejlepšího výkonu zejména ve škole. Především nejde pouze o plné bříško ale o určení osvojení si pravidel stolování a o správnou socializaci dítěte. Mluvíme tady o začlenění mezi kamarády, vrstevníky apod. Právě v jídelně se totiž odehrává to nejdůležitější mezi spolužáky. Děti si zde totiž domlouvají společné hry, strategie atak dále. Vznikají tím mezi našimi dětmi silná pouta. Jestliže některé dítě na obědy nechodí, mnohem hůře se mu poté hledá cesta mezi kamarády. V horším případě se může stát i terčem posměchu.
hrnec na špagety

Potřebnou pomoc těm rodinám, které jsou znevýhodněny, nabízí nejen stát ale i společnost zvaná Women for Women, která se kromě projektu, zvaném Obědy pro děti věnuje také ženám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.
stravování dítěte

A jak taková pomoc vlastně probíhá? Každoročně je vyhlášeno výběrové řízení na následující školní rok, kde je možné o podporu požádat základní školy a jídelny. Ty spolu s rodiči vyberou do projektu jednotlivé děti, jejichž rodiče jim nemohou zajistit každodenní obědy ve škole. Organizace poté sama vybere konkrétní děti a poskytne jim finanční prostředky, které budou určeny pro pokrytí obědového stravování .

Samotný projekt je financován Ministerstvem školství a kromě toho také ze soukromých zdrojů. Přispívají dokonce i soukromé firmy, ale i rodiče, jejichž dítě chodí do třídy s jedincem, který je zapojen do projektu. Přispět může prakticky kdokoliv. Dokonce i vy. Pokud byste měli zájem podpořit tento projekt, pak máte určitě možnost. Učinit tak můžete prostřednictvím školy ve vašem okolí. Pokud si navíc zvolíte tuto cestu, určitě nemusíte pochybovat o tom, kde váš příspěvek skončil.

Dobrou věc může udělat každý z nás.Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup