Trvalé bydliště a jeho změna


Se změnami v životě jako je stěhování, cestování za prací a podobně, souvisí také skutečnost, jakou je hlášení aktuálního trvalého pobytu. Všude, kam se nastěhujete, potřebujete uvést adresu aktuálního pobytu do svého průkazu totožnosti.

Znamená to, že se vám adresa nezmění automaticky, ale pouze vašim přičiněním, takže změnu trvalého bydliště musíte vždy nahlásit a hlavně musíte ho někde mít. Ze zákona již totiž není možné, abyste měli hlášený jako trvalý pobyt příslušný úřad.

dům na skále

Změna trvalého bydliště se hlásí na příslušném Městském či Obecném úřadě, kam si každý musí dojít osobně. Ke změně je potřebné doložit doklad o vlastnictví nemovitosti na uvedené adrese nebo doklad o právu užívání např. nájemní smlouvu.

Podle nového zákona již není možné, aby vám majitel příslušné nemovitosti, kterou užíváte k bydlení, bránil v nahlášení trvalého pobytu. I přes to však vznikají problémy, díky kterým vlastníci nemovitostí znemožňují přihlášení.

Naštěstí jsou však i jiné možnosti, díky kterým získáte trvalý pobyt bez problémů a ještě si můžete vybrat i adresu.

panorama města

Jedná se o zpoplatněnou službu, která vám poskytne adresu, kterou si budete moct nechat zapsat do průkazu totožnosti a získat potřebné úřední náležitosti a pocit soukromí a svobody.

Změna trvalého bydliště tak proběhne bez potíží a za uhrazený balíček služeb získáte:

· důvěryhodnou adresu
· přijímání a přeposílání pošty
· souhlas s nahlášením trvalého pobytu
· pomoc při zřízení datové schránky
· výpis z katastru nemovitostí včetně přípravy potřebných dokumentů

Mnozí lidé se taky potýkají s exekucemi a mají obavy z návštěvy exekutorů. Díky tomuto řešení vás exekutor na nové adrese trvalého pobytu, kterou budete uvádět v průkazu totožnosti, nenajde a vy si budete moct vydechnout a získat potřebný čas na vyřešení situace s dluhy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup